Cene čišćenja zgrada

Nudimo sopstveni sistem naplate u Vašoj zgradi, ako je potrebno.

Svaka stambena zgrada ima svoje specifičnosti, što zahteva poseban pristup pri pravljenju liste usluga i formiranju cene.

Ovo je okvirna cena, koja se menja prema željama i potrebama stanara te veličini zgrade.