stock-market-trading-PRKKJK2d

Na koji način možete preuzeti čišćenje naše zgrade?

Dogovaramo se s Vama o terminu i zajedno obilazimo zgradu. Na osnovu potreba i želja stanara, sklapamo optimalnu ponudu za Vašu zgradu. Nakon toga dobijate od nas pisanu ponudu za čišćenje zgrade. Ako je prihvatite, počinjemo odmah ili kad Vi to kažete.

Da li se vaš dolazak radi ponude za čišćenje zgrada plaća?

Ne plaćate ništa i nemate nikakve obaveze prema nama, pa ni u slučaju da ne prihvatite ponudu.

Šta sadrži ponuda za čišćenje zgrada koju dobijamo od vas?

Ponuda za čišćenje zgrada sadrži tačan i detaljan opis usluge – kad se šta radi, kako se radi, kolika je fiksna cena za čišćenje zgrade, koje vam dodatne usluge možemo pružiti, a koje spadaju u ugovorenu cenu itd.

Kada možete početi s čišćenjem u našoj zgradi?

Najkasnije u roku od sedam dana, ili kad vi to odredite.

Treba li da obezbedimo vodu za čišćenje zgrade?

Ako u Vašoj zgradi ne postoji slobodan pristup vodi – mi donosimo vodu. U svakom našem vozilu postoji rezorvoar sa 200 litara vode za potrebe čišćenja zgrada.

Zašto koristite hladnu vodu za čišćenje zgrada?

Hemijska sredstva kojima čistimo zgrade napravljena su za korišćenje s hladnom vodom. U toploj vodi gube dejstvo.

Treba li da obezbedimo posebnu prostoriju za odlaganje alata i materijala, kao i za presvlačenje radnika koji čiste zgradu?

Ne, naš radnik u radnoj odeći dolazi vozilom u kojem ima sve što mu je potrebno za čišćenja zgrada.

Je li neophodno da zgrada ima strujni priključak za mašinsko čišćenje?

Za mašinsko čišćenje patosa potrebna nam je struja. Ukoliko nema slobodnog pristupa struji, poslužiće naš generator u toku tih radova.

Je li vam potreban ključ od ulaznih vrata radi čišćenja zgrade?

Ako su ulazna vrata zaključana, ključ nam je potreban.

Da li ugovor za čišćenje zgrada podrazumeva i manje popravke u zgradi?

Sve manje i jednostavnije popravke u zgradi možemo uraditi ako sklopite s nama ugovor o čišćenju zgrada.

Da li uz redovno čišćenje zgrada nudite i redovno održavanje liftova?

Redovno održavanje liftova nudimo uz uslugu čišćenja zgrada.

Može li se čišćenje zgrada naplatiti preko Infostana?

Nažalost, ne može. Infostan naplaćuje samo usluge javih komunalnih preduzeća (izuzetak su osiguranja).

Zašto ne sklopite ugovor sa Infostanom radi lakše naplate?

Infostan naplaćuje samo usluge za javna komunalna preduzeća, a ne i za privatne firme. Čišćenje zgrade radi ‘samo’ Gradsko stambeno za Infostan. Gradsko stambeno putem ‘tendera’ angažuje podizvođače za čišćenje zgrada.

Kojom metodom naplaćujete usluge čišćenja zgrada?

To činimo na dva načina:
a) Skupština stanara dobija od nas račun, a iznos se uplaćuje na naš tekući račun.
b) Izdajemo pojedinačne račune sa uplatnicom po stanu.

Da li skupština stanara – ili njen predsednik – odgovara za stanara koji ne plaća račune za čišćenje zgrade?

Ne, skupština stanara – ili predsednik – ne može odgovarati ako neki stanar ne plaća račune za čišćenje zgrade.

Da li potpisujemo ugovor za čišćenje zgrada?

Da, sa svakom zgradom potpisuje se ugovor.

Imate li fiksnu cenu za čišćenje zgrada ili je ona vezana za evro?

Cena je fiksna, nije vezana za evro. Međutim, ako se našim sijalicama zamenjuju one pregorele u Vašoj zgradi – tu uslugu naplaćujemo (naplaćuje se samo trošak nabavke tih sijalica).

Koliko puta mesečno dolazite u našu zgradu u sklopu osnovne ponude za čišćenje zgrada?

U osnovnoj ponudi za čišćenje zgrada dolazimo jednom nedeljno ili četiri puta mesečno. Ako je potrebno da dođemo dva, tri, četiri, pet ili šest puta, rado ćemo vam izaći u susret.

Da li uvek isti radnik dolazi u našu zgradu radi njenog čišćenja?

Da, osim ako nije na bolovanju ili odmoru.

Dolazi li radnik uvek u isto vreme?

Da, radnik na redovnom čišćenju zgrada dolazi uvek u isto vreme. Kad je praznik u nedelji, može se desiti da dođe u drugo vreme – ako je velika gužva u gradu ili u slučaju velikih vremenskih nepogoda.

Imamo li neke obaveze prema radniku koji nam redovno čisti zgradu?

Ne, nemate nikakve obaveze.

Moramo li potpisati protokol da je radnik bio u našoj zgradi i ispunio svoju obavezu?

Ne, imamo listu protokola koja je u Vašoj zgradi i u koju se naš radnik upisuje kad ispuni svoje obaveze.

Da li se zgrada čisti uvek istog dana u nedelji?

Da, dolazimo uvek istog dana, osim ako nije u pitanju praznik. U tom slučaju dolazimo dan ranije ili dan kasnije.

Šta podrazumeva redovno čišćenje zgrade?

Ovde možete pročitati opis redovnog čišćenja zgrade .

Šta podrazumeva generalno čišćenje zgrade?

Ovde možete pročitati opis generalnog čišćenja zgrade .

Da li se generalno čišćenje zgrade posebno naplaćuje?

Ne, generalno čišćenje zgrade dva puta godišnje ne naplaćuje se posebno.

Je li radnik koji redovno čisti zgradu zadužen i za njeno generalno čišćenje?

Ne, imamo posebnu ekipu za generalno čišćenje zgrada. Za taj posao je potreban drugi alat i materijal.

Da li se strogo pridržavate opisa usluge iz ponude za čišćenje zgrada?

Naravno, imamo osobu zaduženu za kontrolisanje radnika koji čiste zgrade. Konrolor je obavezan da pregleda svaku zgradu najmanje jednom mesečno.

Kome se možemo obratiti ako imamo neku želju, sugestiju ili žalbu, odnosno potrebu za vanrednim čišćenjem zgrade?

U ulaznom delu Vaše zgrade je naša mapa s protokolom rada. Tu piše ime kontrolora zaduženog za Vašu zgradu. Možete nas i direktno pozvati (011/35-73-647). Svaka želja, sugestija ili žalba biće dokumentovana i sigurno rešena u najbržem roku.

Menjate li sijalice u našoj zgradi uz uslugu čišćenja?

Naravno, menjamo ih svaki put kada smo u Vašoj zgradi, a ta usluga se ne naplaćuje ako ste s nama sklopili ugovor za čišćenje zgrade. Sijalice sami kupujete, ali možemo montirati i naše. U tom slučaju se u sledećoj fakturi navodi i trošak za materijal, to jest za sijalice.

Moramo li plaćati Gradskom stambenom i u slučaju da se odlučimo za vašu uslugu čišćenja zgrade?

Ne morate im dalje plaćati, jedini uslov je da se ta usluga otkaže.

Kako možemo otkazati uslugu čišćenja zgrade Gradskom stambenom?

Treba da skupite više od 50% potpisa vlasnika stanova u zgradi. Ako Vam treba pomoć i ostale upute, pozovite nas (011/35-73-647).

Pružate li uslugu čišćenja stanova?

Ne, tu uslugu ne pružamo.

Zašto Gradsko stambeno naplaćuje uslugu čišćenja zgrade 170 dinara po stanu, a vi više?

Koristimo profesionalna hemijska sredstva i profesionalni alat za čišćenje zgrada.
Naš radnik dolazi firminim vozilom do Vaše zgrade. U vozilu je sav potreban alat i materijal za čišćenje zgrade, kao i merdevine za menjanje sijalica.
Svi naši radnici imaju radnu odeću i mobilne telefone firme.
Dva puta godišnje generalno čistimo Vašu zgradu, a tom prilikom druga ekipa ljudi detaljno očisti sve.
Imate kontakt osobu zaduženu za Vašu zgradu. Njoj možete preneti sve želje, sugestije i eventualne žalbe.
Veoma brzo reagujemo na svaku Vašu sugestiju.
Garantovano radimo sve ono o čemu smo se s Vama dogovorili.